چنانچه انتظار دارید انسان در خیابان ها درگاه پیدا نکنند ادارات را تعطیل کنید

به گزارش همشهری آنلاین بوسیله نقل از ایسنا، محمود صادقی با اعتراف اینکه «مردم رفته رفته کرونا را جدی می گیرند» گفت: از آن جا که موافق آمار وزارت بهداشت تعداد متناسب توجهی از مردم مشغول به کرونا شده اند، نصیحت قطعی ما این است که آدم با شدید گرفتن این ویروس داخل خانه ها مانده تا دستخوش این بلای ناگهانی نشوند. بیماری شمول جهانی که بوسیله گفته سازمان بهداشت جهانی، مهمترین عامل برای جلوگیری از مسری آن قطع زنجیره انتقال است.

وی با یادآوری اینکه «تاکنون واکسن و دارویی بخاطر کرونا پیدا نشده است»، مجددا پیشگیری را مهمترین راهکار بخاطر مقابله با کرونا دانست و ادامه قسط: ما سپاسگزار زحمات پزشکان، پرستاران و کادر درمانی هستیم اما آن ها هم وضعیت محدودی داشته و بخشی از آن ها درگیر این بیماری شده اند لذا از انسان درخواست می کنیم با همدستی و ماندن در خانه دیگر کود اضافی به مراکز درمانی تحمیل نکنند.

صادقی اضافه کرد: از طرف دیگر اگر مراد دارید انسان داخل خیابان ها حضور واضح نکنند باید زمینه نیاز به حضور آنها کاهش پیدا کند، همانطور که مدارس و دانشگاه ها تعطیل شد و تماشایی کاهش حضور قشری از اجتماع تو خیابان ها بودیم این وضعیت درباره ادارات لحاظ شود.

نماینده تهران نیز با رمز به مشکلات به وجود آمده بخاطر مشاغل بعد از گسترش ویروس کرونادر کشور گفت: مشاغل آزاد و روزمزد و به خصوص آن هایی که جایی استخدام نیستند، مجبورند برای امرار معاش هر روز سرکار بروند لذا برای ماندن آن ها در ساختمان باید تسهیلاتی مجهز شود تا از محاسبه معیشتی با مشکل مواجه نشوند.

صادقی درون انتها خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه برخی کشورها مشخصا چین با سیاست های سختگیرانه نسبت به قرنطینه کردن شهرها جلوی گشادگی کرونا را گرفت، شاید نیاز باشد در شهرهای بحرانی کشورمان نیز این طور سیاستی را پیاده کرد تا جلوگیری کننده حضور افراد داخل مراکز و اماکن اشتراکی شویم.