چالش های همکاری با ژاله علو از نگاه یک بازیگر

بوسیله گزارش ایسنا چهارشنبه ـ ۲۶ تیرماه ـ شایسته کردن ۱۱:۱۵ عرضه رادیویی «سرمای آن روزها» با ورزش شهیندخت نجف زاده و کارگردانیژاله زبر از رادیو نمایش پخش می شود.

نجف زاده درباره این همکاری گفته است: امر کردن با بانو شبنم علو یک دنیا راز و رمز و کشف و شهود نه تنها در عرضه که در زندگی به غلام داده است و داده هایش عمق و معنا دارد و چه خوشبختم من که در این سی و چهار سال اکثرا جزو کسانی بودم که از طرف ایشان برای بازی در نقش های مختلف انتخاب شدم و این فرصتی بود که زندگی به من داد.

این هنرپیشه در پایان گفت: خانم علو همواره به من نقش های متفاوتی داخل عرضه هایش داده که  باعث چالش های متنوعی در بازیگری من شده است.