نکته بهداشتی: غذاهای دارای لاکتوز

داخل بسیاری افراد، علائم عدم تحمل لاکتوز (قند شیر) را می توان با کاهش مقدار لاکتوز مصرف شده تو غذاها و نوشیدنی های بر شالوده لبنیات رفع کرد.

اما اول باید بدانید که لاکتوز در چه غذاها خواه نوشیدنی هایی بود دارد.

لاکتوز در این انواع مواد لبنی حیات دارد:

– شیر.

– وی (پودر أب پنیر).

– لور (پنیر دلمه شده نو).

– پودر شیر خشک.

– فراورده های حاوی شیر.

در مورد ماست، در جریان تمهید آن لاکتوباسیل موجود میزان لاکتوز را به درجات متفاوت کاهش می دهد. نیز باکتری های ماست دارای آنزیم لاکتاز (تجزیه کننده لاکتوز) ویژه خودشان هستند که بوسیله هضم لاکتوز تو وسیله گوارش دستیار می نرم.

فرآیند تخمیر داخل تدارک پنیر هم میزان لاکتوز را کاهش می دهد و در روند دیرینه شدن پنیر هم این میزان بیشتر کاهش می یابد.