گلایه های مرغداران کرمانشاهی

این قیمت شاید بخاطر مردم بسیار به نظر برسد ولی مرغداران هنوز با مشکلات اضافی مواجهند و تولید برای آنها زیان ده است.  انواع نهاده طیور از جمله دانه، دارو، مکمل ها و… تکثیر بها زیادی داشته اند و فدایی اقلام وارداتی نیازمند تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی بخاطر واردات هستند تا تولید برای مرغدار صرفه اقتصادی داشته باشد که این بنیانی گاهی محقق نمی شود.  مجموعه این عوامل مرغداران را با مشکلات متعددی مواجه کرده و بسیاری از آنها داخل آستانه تعطیلی هستند.  مرغداران کرمانشاه همچنین وضعیت مشابهی دارند. حمایت نشدن مرغداران و رسیدگی به مشکلات آنها باعث می شود بسیاری از فعالان این عرصه کار خود را تعطیل کنند و با کاهش قابل توجه تولید مرغ مواجه شویم که این امر دوباره بوسیله افزایش قیمت ها ذیل می زند و درون نهایت بوسیله ضرر انسان است.   افزایش مقدار نهاده ها 

«شیرزاد توحیدی» یکی از فعالان عرصه مرغ کرمانشاه است و با اشاره به مشکلاتی که مرغداران در بخش های مختلف با آن مواجهند، می گوید: زیادترین فشار و بغرنج متوجه مرغداری های کوچک و با حجم کم است که هزینه های تولید بخاطر آنها بسیار فراز رفته و دیگر نمی توانند روی پای خود بایستند. وی از افزایش قیمت انواع نهاده های مورد حاجت مرغداران یاد می یواش که فقط جزء کمی از آن از ضابطه ارز ۴۲۰۰ تومانی مطمئن می شود و آنها مجبورند مدخل دیگر را آزاد تمهید کنند.

توحیدی با اقرار این که اینک مرغداران با زیان تولید مرغ را انجام می دهند و این امر باعث شده بسیاری از واحدها جوجه ریزی را متوقف کنند، ادامه می دهد: ارج گذاری دستوری بخاطر مرغ تیمار به خسران مرغداران است و باعث تعطیلی مرغداری ها می شود و غم درون نهایت با کاهش جوجه ریزی در ناحیه مقدار ها دوباره بالا می رود و مردم هم خسارت می یواش.  این مرغدار تنها رویه حمایت از مرغداری ها را تامین نهاده های مورد حاجت با قیمت ارزان می داند و می افزاید: نرخ مرغ نیز باید به مقدار قانون دان و پا بر جا خود نزدیک شود تا مرغداری ها دستخوش آسیب نشوند.

وی متقی است حاضر شدن امکان صادرات مرغ نیز می تواند به بهبود شرایط این صنعتی و ایجاد ارزش افزوده تو آن دستیار بطی ء.   «شهاب مارآبی» همچنین از دیگر فعالان صنعت مرغ است و می گوید: در کرمانشاه حدود۹۰۰ واحد مرغداری فعال وجود دارد که ظرفیت جوجه ریزی این واحدها بوسیله ۱۱ میلیون قطعه در سال می رسد.  اندام هیات مدیره هيئت قانونگذاری مرغداران گوشتی شهرستان روانسر با اشعار این که بین ۹ تا ۱۰ درصد تولید مرغ سرزمین در استان کرمانشاه انجام می شود، می افزاید: اگر زیرساخت ها حاضر شود می نبوغ این سهم را به معیار متناسب توجهی افزایش انصاف.  وی امتداد می دهد: مرغداران اکنون با مشکلات متعددی مواجهند و نوساناتی که تو میدان مرغ داریم هر روز مرغداران را دستخوش شورش می نرم.    خسران مرغداران برای تولید 

«برومند چهارآیین» از دیگر فعالان صنعت مرغ کرمانشاه است و می گوید: زمان حال مرغداران برای تولید هر کیلو مرغ حدود ۲ هزاره تومان خسارت می دهند. مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور معتقد است این کار باعث ضرر میلیاردی مرغداران قلمرو شده و کرمانشاه نیز از این قاعده مستثنا نیست. وی از وجود حدود ۲۰ هزاره و ۵۰۰ واحد مرغداری تو سرزمین شناسایی می دهد و می افزاید: این مرغداری ها شرایط مناسبی ندارند و اکنون ۵ هزار و ۲۰۰ مورد از  آنها تعطیل شده و تعدادی هم زیر ظرفیت فرمان می کنند و تعداد واحدهای فعال زمان حال به ۱۰ تا ۱۲ هزار تک درون کچل قلمرو فصیح است.   لزوم پرداخت تسهیلات ارزان  

مدیرعامل انجمن سراسری مرغداران گوشتی کشور از سهم ۴۰ درصدی مرغ تو تامین پروتئین کشور هم یاد می بطی ء که هیچ جایگزینی ندارد و می افزاید: اگر از صنعت مرغ پناه نشود، واحدهای مرغداری فعالی که داریم تعطیل می شوند و باید به سمت واردات مرغ برویم. وی بنیادی ترین راهکار حمایت از مرغداری ها را پرداخت تسهیلات مناسب قیمت بوسیله آنها اعلام کرد تا صنعت مرغداری قلمرو تداوم تولید داشته باشد.