آخرین وضعیت لیدا کاوه از واژه رئیس پلیس پایتخت

به گزارش ایسنا،سردار حسین رحیمی در حاشیه نویسی اجرای طرح کاشف که بامداد یکشنبه ۹ آماج داخل مقر پلیس آگاهی برگزار شد، تو پاسخ بوسیله سوالی داخل مورد زنی به نام لیدا کاوه که هفته گذشته اعلام شد مفقود شده و بامداد امروز همچنین شناسایی یافتنش تو فضای مجازی منتشر شد گفت: «هفته گذشته و درپی اعلام مفقودی زنی به اشتهار لیدا کاوه رسیدگی به موضوع تو اجازه کار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت.»

وی افزود: «تیم هایی اختصاص جستجو به این پرونده را داخل دستور کار خود استراحت دادند تا اینکه سرانجام شب گذشته این زن درون حالی که وضعیت روحی مناسبی هم نداشت درون محدوده شهرک غرب یعنی همان منطقه ای که مفقودی اش اعلام شده بود کشف شد.»

رحیمی ادامه داد: «با توجه بوسیله شرایط روحی که این زن داشت وی به درمانگاه منتقل شد که با معاینات عمل شده اعلام کردند مشکلی تو این زمینه وجود ندارد.»

رییس پلیس پایتخت افزود: «داخل حال حاضر همچنین این عیال در پاسبان آگاهی است تا معاینه ها و تحقیقات بیشتر درباره چرایی مفقودی اش انجام شود، اما تاکنون کسی در این ماخذ توقیف نشده است.»

لیدا کاوه ۳۸ ساله که دوچرخه سوار حرفه ای است، یک هفته پیش برای سودا به مجلس میلاد نور در شهرک غرب رفته حیات. او با خانواده اش تماس پژمرده بود و گفته حیات می خواهد با تاکسی به ساختمانی گیرایی در خوشی آباد بازگردد، اما پس از آن دیگر از او وقوف نشده بود.

در این مدت قوم او با انتشار عکسش در رسانه های مدنی هواخواه معاون مردم بخاطر یافتن او شده بودند.