جایگزینی خودروهای کارکرده با تاکسی های ضعیف

مرتضی ضامنی در گفت وگو با ایسنا، با بیان این که داخل ناوگان تاکسیرانی انباشت فرسودگی بسیاری داریم، گفت: ۱۵۲ هزاره دستگاه تاکسی بوسیله سن فرسودگی روان اند که تا آخر سال ۹۸ این تعداد به ۱۹۲ هزاره دستگاه خواهد رسید.

او ادامه داد: در سال جاری با پیگیری های بسیار توانستیم ۱۰ هزار سهیمه تاکسی از شرکت خودروساز بگیریم که البته آن هم منوط به خلق برخی شرایط است بنابراین لازم است که از حجم های دیگر در این مملکت مصرف شود تا از انباشت فرسودگی کاسته شود. یکی از این ظرفیت ها کاربرد از خودروهای کارکرده موجود است.

مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور افزایش کرد: پیشنهادی از جانب کلکسیون وزارت کشور و اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور به بخت داده شده است که خودروهای کارکرده ای که ناچیز از ۳ سال زندگی دارند و مشمول وضعیت شورای برجسته ترافیک شهرهای سرزمین هستند در ناوگان مورد استعمال فراغت گیرند؛ بوسیله طوری که مالکان تاکسی های درمانده به ازای اسقاط تاکسی فرسوده، می توانند خودروی کارکرده ای را با آن مشخصات رنگ کنند و پلاک آن را به “ت” تغییر دهند و متوجه ناوگان تاکسیرانی کنند.

او گفت: این طرح داخل اقبال در حال بررسی است و امیدواریم با تایید آن پتانسیل دهش برای کاهش انباشت فرسودگی ساختن شود. هر خودرویی امکان این را ندارد که بوسیله تاکسی تغییر شود؛ شورای عالی ترافیک شهرهای کشور نیز شرایط خاصی برای ناوگانی که می توانند پلاک تاکسی اخذ کنند، معلوم کرده است. مثلاً ابعاد خودرو یکی از آن فردی هایی ست که مسافر بتواند راحت در تاکسی بنشیند و بوسیله همین جهت خودروی پراید بوسیله دلیل نامناسب بودن ابعاد خودرو از ناوگان تاکسیرانی حذف ش.  همچنین وضعیت دیگری همچنین از جمله حجم موتور برای این ناوگان داخل نظر محزون شده است.