افتتاح باشگاه سالمندان درون محله مهرآباد

کمک فرهنگی و اجتماعی منطقه ۹ شهرداری با تأکید بر آموزش های تخصصی نمایش شده در این جایگاه می گوید: «با توجه به افزایش میزان محضر سالمندان در ایستگاه های تندرستی منطقه از مربیان متخصص اداره ورزش دعوت شد تا دوره های آموزش حرکات ورزشی ویژه افراد بالای ۵۰ سال را داخل گلستان کوکب برگزار کنند. » «شهریار علی پور» افزود: «رله تندرستی ویژه سالمندان حجم پذیرش بیش از ۴۰ سالمند را دارد و پروگرام هایش هر روز از شایسته کردن ۷:۳۰ تا ۸:۳۰ برگزار می شود. » وی با اشاره بوسیله اینکه سرفصل های آموزشی این ایستگاه شامل گوناگون لول های کششی و نرمشی متناسب با افزایش سن و کاهش تحرک، دیر کردن روند تبدیل روغن به عضله، تکنیک هایی برای بالا بردن سطح ایمنی و پایداری بدن و اجرای لول های معتدل ورزشی با ویژگی درمانی، نیز ایجاد شادابی و نشاط است افزود: «فعالیت باشگاه تندرستی سالمندان از فاتحه خرداد اول خواهد شد و تعلق مندان برای آگاهی بیشتر خواه ثبت نام می توانند با شماره ۹۶۰۳۷۶۵۴ تماس بگیرند. »