منع واردات پسماندهای پلاستیکی غیرقابل بازیافت در مالزی

بوسیله گزارش ایسنا، وزارت محیط زیست مالزی اعلام کرد: این قلمرو بوسیله مقصدی بخاطر زباله های پلاستیکی در جهان تغییر شده است اما بوسیله زودی زباله های پلاستیکی غیرقابل بازیافت به کشورهای توسعه یافته بازگردانده خواهد شد.

سال گذشته و پس از آن که چروک ممنوعیت واردات زباله های پلاستیکی را اعمال کرد مالزی به عنوان مقصد جایگزین انتخاب شد. چندین کارخانه بازیافت در مالزی عاری مجوز فعالیت دارند و ساکنان مناطق اطراف آن ها از خسارت های هوا زیستی این مراکز شکایت داشتند.

بسیاری از پسماندهای پلاستیکی که به مالزی صادر می شود آلوده و از پلاستیک های بی چونی غیرقابل بازیافت هستند. اینک مقامات مالزی تو دیدن دارند این خاکروبه ها را به کشورهای توسعه یافته مبدا بازگردانند.